O projektu “Aktivan u Novom Zagrebu”

Projekt doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te njihovog nedovoljnog aktivnog stila života na području Novog Zagreba.

O projektu

Projekt doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te njihovog nedovoljnog aktivnog stila života na području Novog Zagreba. Projekt je u skladu s ciljevima Poziva jer se provedbom povećavaju kapaciteti Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb kao i Udruge Mobbing za provedbu programa aktivnog starenja čime se povećava kvaliteta života i socijalna uključenost starijih na području Novog Zagreba.

Cilj projekta

Unaprijediti kapacitete Matice hrvatskih umirovljenika za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Novog Zagreba.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.579.760,01 kuna Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.342.796,01 kuna (85%) Iznos koji sufinancira Republika Hrvatska: 236.964,00 kuna (15%)

Ostale informacije o projektu

Planirano trajanje provedbe

Od 27. listopada 2020. do 26. listopada 2022.

Nositelj projekta i partneri
  • Nositelj projekta: Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga
  • Partneri: Projekt „Aktivan u Novom Zagrebu“ – Program poticanja aktivnog starenja provode u partnerstvu Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
Fond i program potpore
  • Fond: Europski socijalni fond i RH
  • Program potpore: Program poticanja aktivnog starenja
Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta uključuju: razvoj i provedbu lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanje kvalitete života umirovljenika; promociju i podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoj i provedbu programa međugeneracijske suradnje.

Rezultati projekta

Projektom je planiran razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje (cjeloživotno učenje, predavanja o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, savjetovalište, volontiranje, sportski i glazbeni susreti umirovljenika, izleti). Općenito nedostaju aktivnosti u lokalnoj zajednici koje potiču međugeneracijsku suradnju što će projekt poticati razvojem programa s naglaskom na obostranu korist u suradnji starijih i mladih osoba.

Specifični ciljevi
  • Razvoj i provedba lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika
  • Promocija i podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika
  • Razvoj i provedba programa međugeneracijske suradnje
Krajnji korisnici

400 umirovljenika koji će sudjelovati u programima aktivnog starenja na sportskim i glazbenim susretima umirovljenika, programima međugeneracijske suradnje zajedno s 20 mladih osoba te kao uzorak pri istraživanju potreba.

Više informacija
Kontakt

Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb
Trg Ivana Meštrovića 1 G, 100020 Zagreb
Tel: 01 66 02 120