O projektu #Ziherica – zajedno za zajednicu

Projektom će se ojačati kapaciteti Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb kroz usvajanje novih znanja i vještina te pružanje usluga kao odgovor na probleme u lokalnim zajednicama, posebno u kriznim situacijama.

O projektu

Kroz 15 mjeseci provedbe projekta provodit će se aktivnosti poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici kroz organiziranje različitih volonterskih programa, održat će se edukacije o pružanju prve pomoći, osnovnim znanjima o koronavirusu i preventivnim mjerama te stigmatizaciji osoba oboljelih pojavom COVID-19 bolesti, dok će za osobe koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije biti organizirana besplatna stručna pomoć i podrška, kao i zagovaranje rješavanja potreba ranjivih skupina. Projekt u partnerstvu provode Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, a aktivnosti će se provoditi na području Novog Zagreba i GČ Črnomerec.

Cilj projekta

  • Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih na području Novom Zagreba i GČ Črnomerec s novim znanjima i vještinama kroz provedbu aktivnosti projekta
  • Osposobljavanje lokalne zajednice za volontiranje u kriznim situacijama
  • Uspostavljanje volonterskog sustava unutar podružnica Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 418.925,26 kuna Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda: 356.086,47 kuna (85%) Iznos koji sufinancira Republika Hrvatska: 62.838,79 kuna (15%)

Ostale informacije o projektu

Planirano trajanje provedbe

Od 23. lipnja 2022. do 23. rujna 2023. godine

Nositelj projekta i partneri
  • Nositelj projekta: Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb
  • Partneri: Projekt #Ziherica – zajedno za zajednicu provode u partnerstvu Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
Fond i program potpore
  • Fond: Europski socijalni fond i Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge
  • Program potpore: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Aktivnosti projekta

Kroz 15 mjeseci provedbe projekta provodit će se aktivnosti poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici kroz organiziranje različitih volonterskih programa, održat će se edukacije o pružanju prve pomoći, osnovnim znanjima o koronavirusu i preventivnim mjerama te stigmatizaciji osoba oboljelih pojavom COVID-19 bolesti, dok će za osobe koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije biti organizirana besplatna stručna pomoć i podrška, kao i zagovaranje rješavanja potreba ranjivih skupina.

Rezultati projekta

Rezultati provedbe projekta bit će ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva i lokalne zajednice kroz usvajanje i širenje novih znanja o volontiranju u kriznim situacijama i pruženu psihosocijalnu i pravnu pomoć.

Kontakt

Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb
Trg Ivana Meštrovića 1 G, 100020 Zagreb
Tel: 01 66 02 120

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj mrežne stranice stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb.

Stajališta izražena na ovoj mrežnoj stranici isključiva su odgovornost Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima: www.struktunifondovi.hr i www.esf.hr