Zdravstvene radionice o prevenciji i očuvanju zdravlja u sklopu projekta “Aktivan u Novom Zagrebu – Program poticanja aktivnog starenja.

12. 04. PONEDJELJAK, 16:30 sati
Polaznici će biti pobliže upoznati s najvažnijim protuepidemijskim mjerama, preporukama, smjernicama i uputama s naglaskom na individualne upute koje rizik od zaraze virusom SARS-CoV-2 svode na najmanju moguću mjeru.

28.04. SRIJEDA, 16:30 sati
Polaznici će se upoznati s vrstama odobrenih cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2, o njihovim dobrobitima, mogućim nuspojavama i kontraindikacijama za cijepljenje.

Voditeljica predavanja: dr.med. Karmen Bradvica-Kelava

Najavite se na broj mobitela: 091 903 9707 – Ivan Štipak, koordinator projekta